Avena rufescens Panč. 1884

= Trisetum sibiricum Rupr. 1845

= T. rufescens (Panč.) Adamović 1903

 

Pun naziv taksona:

Avena rufescens Panč., Fl. Princ. Serb., Addit. 238 (1884)

 

Mesto publikovanja:

Pančić, J.: Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.