Josif Pančić na INTERNETU
(Reliquiae Pancicianae)

Izdavač:
Institut za botaniku i 
Botanička bašta “Jevremovac”
Biološki fakultet 
Univerziteta u Beogradu

 

Za izdavača: prof. dr Radomir Konjević


dr Dmitar Lakušić

Autorski tim:
prof. dr Vladimir Stevanović
prof. dr Radomir Konjević
doc. dr Slobodan Jovanović
dr Dmitar Lakušić
mr Snežana Vukojičić
Marjan Niketić


prof. dr Vladimir Stevanović


Marjan Niketić
Scenario:
dr Dmitar Lakušić
dr Gabor Mesaroš


doc. Dr Slobodan Jovanović

Digitalna fotografija:
dr Dmitar Lakušić


mr Snežana Vukojičić


mr Jovan Ognjanović
Izrada prezentacije:
dr Gabor Mesaroš
mr Jovan Ognjanović
prof. dr Radomir Konjević


dr Gabor Mesaroš

Beograd 1999

Ova prezentacija je napravljena uz finansijsku pomoć Ministarstva  zaštite životne sredine Republike Srbije