Ostala Pančićeva putovanja

Pored detaljnijih florističkih istraživanja na područjima Banata, Bugarske, Crne Gore i naročito Srbije, Josif Pančić je gotovo na svim svojim putovanjima van ovih teritorija koristio priliku da sakuplja i herbarizuje biljke i da na taj način obogati svoj herbarijum veoma dragocenim komparativnim materijalom. Tako se danas u pančićevoj herbarskoj zbirci nalazi preko 1000 eksikata sačuvanih biljaka koje je on sakupio na svojim putovanjima po današnjoj Hrvatskoj, Lici i Dalmaciji (200 eksikata), Austriji (oko 100 eksikata iz okoline Beča), Madjarskoj (preko 500 eksikata iz okoline Pešte i Budima) i Italije (oko 200 eksikata iz okoline Firenca, Napulja, Trsta i Venecije).