Josif Pancic's other professional and popular articles

Pancic, J.: Šafran. Napisao dr. J. Pancic. - Glasnik Srbskog ucenog društva, Beograd, 1865, Knjiga I, sveska XVII (starog reda), str. 213-252

Pancic, J.: Kopaonik i njegovo podgorje. Na Sv. Savu 1869. g. u Velikoj školi citao Dr. J. Pancic, Beograd. - Drzavna Štamparija, 1869.-23 str.

Pancic, J.: Nešto o našim šumama. Prilikom zatvaranja prvog izloga zemaljskih proizvoda 4. Oktobra 1870 u Kragujevcu citao Dr. J. Pancic. - Drzavna štamparija, Kragujevac, 1870, 24 str.

Pancic, J.: Dr. Roberto de Vizijani. Nekrolog. - Glasnik Srpskog ucenog društva, Beograd, 1879, knjiga XLVII, str. 312-315.

Pancic, J.: Dr Roberto de Vizijani. Nekrolog, napisao dr. Josif Pancic. - Beograd, 1879, 25 str. (Iz Glasnika Srpskog Ucenog Društva, sv. XLVII)..

Pancic, J.: Soko-Banja. Prvi meteorit u Srbiji. (citano u sednici prir. mat. odseka Ucenog društva 21. apr. 1879.). - Glasnik Srpskog Ucenog Društva, Beograd, 1880, knjiga XLVIII, str. 241-272.

Pancic, J.: Soko-Banja. Prvi meteorit u Srbiji (Šitano na sednici prir. mat. odseka Ucenog društva 21. aprila 1879. god). - Drzavna štamparija, Beograd, 1880, str. 32 (Preštampano iz Glasnika, sv. XXXXVIII)

Pancic, J.: Izveštaj G. d-ra Josifa Pancica, profesora Velike škole, od 9. novembra 1879. godine. -Prosvetni glasnik Beograd, 16. 5. 1880, Godina I, I sveska, str. 13-14.

Pancic, J.: covek u predistorijsko doba. (Govorio dr. Josif Pancic na Sv. Savu, 1870. godine). - Starinar srpskog arheološkog društva, Beograd, 1. 1. 1885, godina 2, broj 1, str. 1-18.

Pancic, J.: Ribarstvo u Srbiji. - Srpske novine, Beograd, 8. 3. 1986, God. LIII, Br.54, str. 214-215.

Pancic, J.: Ribarstvo u Srbiji. - Beograd, 1886, 15 str.

Pancic, J.: O poreklu zita. - Tezak, Beograd, juli 1887, godina XVIII, broj 7, str. 385-402.

Pancic, J.: O poreklu zita. Napisao Dr. Josif Pancic. - Kraljevsko-srpska drzavna štamparija, Beograd, 1887, 20 str. (Preštampano iz Tezaka).

Pancic, J.: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pancica. (Uredio zivan zivanovic). - Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13., XXIX+182 str.

Pancic, J.: Zlato. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pancica ur. zivan zivanovic, Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1893, knj.13, str. 3-31.

Pancic, J.: Kopaonik i njegovo podgorje. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pancica ur. zivan zivanovic, Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13, str. 32-58.

Pancic, J.. Nešto o našim šumama. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pancica ur. zivan zivanovic, Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13, str. 59-78.

Pancic, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pancica ur. zivan zivanovic, Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1893, knj. 13, str. 79-122.

Pancic, J.: covek u predistorisko doba. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pancica ur. zivan zivanovic, Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1893, str. 123-148..

Pancic, J.: O poreklu zita. - U: Iz prirode. Manji spisi dr. Josifa Pancica Ur. zivan zivanovic, Srpska knjizevna zadruga, Beograd, 1893, str. 149-182.

Pancic, J.: Ribarstvo u Srbiji. -Tezak, Beograd, 28. 9.1908, Godina XXXIX, broj 39, str. 353-356.

Pancic, J.: Ribarstvo u Srbiji. - Napisao Dr. Josif Pancic, Srpsko poljoprivredno društvo, Beograd, 1908, 10 str. (Preštampano iz br. 54 Srpskih novina od 8 marta 1886 god.).

Pancic, J.: Prvo Pancicevo putovanje sa licejcima po Srbiji. - Nastavnik, Beograd, januar-februar 1914, knjiga XXV, 1.-2. sveska, str. 3-30.

Pancic, J.: Prvo Pancicevo putovanje sa Licejcima po Srbiji. - Muzej srpske zemlje, Beograd, 1914, knj. 12, 13 str. (Odštampano iz Nastavnika).

Pancic, J.: Jestastvenica u osnovnoj školi. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pancica s predgovorom o Josifu Pancicu od Dr. zivoina djordjevoca profesora univerziteta, Pedagogijska knjiznica, Izdanje knjizarnice Rajkovica i djurkovica, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 19-49.

Pancic, J.: Jestastvenica u srednjoj školi. 1. Izveštaj ministru prosvete od 9. novembra 1879. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pancica s predgovorom o Josifu Pancicu od Dr. Zivojina djordjevica profesora univerziteta, Pedagogijska knjiznica, Izdanje knjizarnice Rajkovica i djurkovica, Beograd, 1926, sveska 34 i 35., str. 50-52.

Pancic, J.: Jestastvenica u srednjoj školi. 2. Iz predgovora Flori u okolini beogradskoj, peto izdanje flore, Beograd 1888. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pancica s predgovorom o Josifu Pancicu od Dr. Zivojina djordjevica profesora universiteta, Pedagogijska knjiznica, Izdanje knjizarnice Rajkovica i djurkovica, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 53 57.

Pancic, J.: O naucnom radu. 1. koristi od botanicke bašte. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pancica s predgovorom o Josifu Pancicu od Dr. Zivojina djordjevica profesora universiteta, Pedagogijska knjiznica, Izdanje knjizarnice Rajkovica i djurkovica, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 58-60.

Pancic, J.: O naucnom radu. 2. Velikoškolskoj omladini. - U: Pedagoški radovi dr. Josifa Pancica s predgovorom o Josifu Pancicu od Dr. Zivojina djordjevica profesora universiteta, Pedagogijska knjiznica, Izdanje knjizarnice Rajkovica i djurkovica, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 60-61.

Pancic, J.: O naucnom radu. 3. Poslanica akademicarima. - U: Pedagoški radovi Dr. Josifa Pancica s predgovorom o Josifu Pancicu od Dr. Zivojina djordjevica profesora universiteta, Pedagogijska knjiznica, Izdanje knjizarnice Rajkovica i djurkovica, Beograd, 1926, sveska 34. i 35., str. 61-62.