BOTANIČKA BAŠTA “JEVREMOVAC” DANAS

Basta5.jpg (21091 bytes) Botanička bašta " Jevremovac " danas predstavlja laboratorija pod vedrim nebom  Biološkog fakulteta, Univerziteta u Beogradu. koji je jedan od najvećih i najstarijih fakulteta prirodnih nauka u Srbiji. Redovna i poslediplomska nastava za preko 800 studenata odvija se u tri instituta: Institutu za zoologiju, Institutu za fiziologiju i biohemiju koji se nalaze u zgradi Filološkog fakulteta i Institutu za botaniku koji se nalazi u Botaničkoj bašti "Jevremovac ".

1. PROSTOR BOTANIČKE BAŠTE
2. ŠTA JE FUNKCIJA BOTANIČKE BAŠTE ?
3. ORGANIZACIJA BOTANIČKE BAŠTE
4. HERBARIJUM I ZBIRKE
4. BIBLIOTEKA
5.
RADNO VREME