Satureja croatica (Pers.) Briquet var. panciciana Briquet 1895

= Micromeria croatica (Pers.) Schott var. panciciana (Briquet) Hayek 1929

= Micromeria serbica Adamović in sched. ap. Šilić 1979 «nom. nudum»

 

Pun naziv taksona:

Satureja croatica (Pers.) Briquet var. panciciana Briquet, Lab. Alp. Marit.: 427 (1895)

 

Locus classicus:: Zapadna Srbija «verovatno Mokra Gora» (Briquet 1891: 427).

Lectotypus: Mokra Gora, Pančić 8580, sub. Micromeria croatica, 1875, BEOU!