Pančić, J. (1886): Nova građa za Floru Kneževine Bugarske od d-ra J. Pančića. - Glasnik Srpskoga Učenog Društva, Beograd, 1886, knjiga 66, str. 103-146. Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg.

Anthemis orbelica Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 130 (1886)

Cardamine amethysthea Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 118 (1886)

Poa alpina L. var. orbelica Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 41 (1886)

Primula farinosa L. var. denudata Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 139 (1886)

Verbascum jankaeanum Panč. 1886 Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 32 (1886)