Pančić, J. (1884): Dodatak Flori Kneževine Srbije od Dr-a Josifa Pančića - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str. Fl. Princ. Serb., Addit.

Avena rufescens Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 238 (1884)

Cardamine serbica Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 111 (1884)

Carduus acanthoides L. var. horridus Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 169 (1884)

Jurinea subhastata Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 169 (1884)

Orobanche esulae Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 194 (1884)

Orobus pubescens Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 136 (1884)

Pedicularis heterodonta Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 196 (1884)

Potentilla micrantha Ram. var. rosea Panč. 1888 «nom. nudum» Fl. Princ. Serb., Addit. 139 (1884)

Potentilla mollis Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 139 (1884)

Saxifraga thyrsiflora Panč.in sched. ap. Panč. 1856 «nom. nudum» Fl. Princ. Serb., Addit. 153 (1884)

Silene pseudo-nutans Panč. 1884 Fl. Princ. Serb., Addit. 116 (1884)

Tragopogon pterodes Panč.in sched. ap. Petrović 1882 Fl. Princ. Serb., Addit. 170 (1884)