Pančić, J. (1883): Građa za Floru Kneževine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231. Elem. Fl. Bulg.

Aconitum divergens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 173 (1883)

Allium melanantherum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 224 (1883)

Anthemis cinerea Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 199 (1883)

Barbarea rivularis Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 174 (1883)

Campanula orbelica Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 208 (1883)

Cerastium petricola Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 180 (1883)

Cirsium heterotrichum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 202 (1883)

Filago germanica L. var. flavescens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 198 (1883)

Geum bulgaricum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 186 (1883)

Heracleum verticillatum Panč. 1884 Elem. Fl. Bulg. 194 (1883)

Hieracium balcanum Uechtr. ap. Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 206 (1883)

Knautia macedonica Gris. 1844 var. lilascens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 196 (1883)

Knautia magnifica Boiss. var. flavescens Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 196 (1883)

Oenanthe meoides Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 192 (1883)

Saxifraga aizoon Jacq. var. racemulosa Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 190 (1883)

Scabiosa triniaefolia Gris. var. setigera Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 197 (1883)

Senecio erubescens Pane. Elem. Fl. Bulg. 201 (1883) non Ait.

Sempervivum leucanthum Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 190 (1883)

Viola orbelica Panč. 1883 Elem. Fl. Bulg. 176 (1883)