Pančić, J. (1878): Flora u okolini beogradskoj. Po analitičkoj sistemi složio Dr. Josif Pančić. Drugo izdanje. Flora agri belgradensis. Recusa. - Državna štamparija, Beograd, 1878, IX+472 str. Fl. Belg. ed. 2:

Rosa slancensis Panč. 1878 Fl. Belg. ed. 2: 232 (1878)