Scabiosa triniaefolia Gris. var. setigera Panc 1883

Taxon full name:

Scabiosa triniaefolia Gris. var. setigera Panc, Elem. Fl. Bulg. 197(1883)

Publication:

Pancic, J.: Gradja za Floru Knezevine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.