Poa alpina L. var. orbelica Panc 1886

= Poa ursina Vel. 1886

Taxon full name:

Poa alpina L. var. orbelica Panc, Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 144 (1886)

Publication:

Pancic, J.: Nova Gradja za Floru Knezevine Bugarske od d-ra J. Pancica. - Glasnik Srpskoga Učenog Društva, Beograd, 1886, knjiga 66, str. 103-146.