Orobanche esulae Panc 1884

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Orobanche esulae Panc 1884

Taxon full name:

Orobanche esulae Panc, Fl. Princ. Serb., Addit. 194 (1884)

Publication:

Pancic, J.: Dodatak Flori Knezevine Srbije od Dr-a Josifa Pancica - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.

Locus classicus: Niševac (Pancic 1884: 194).

Typus?: Niševac, Pancic 8091, BEOU!

Description: in preparation.

General distribution: in preparation.

Distribution in Serbia: in preparation.

Habitat: in preparation.

Other: in preparation.