Knautia macedonica Gris. 1844 var. lilascens Panc 1883

= Knautia macedonica Gris. f. lilascens (Panc) Borbas 1904

Taxon full name:

Knautia macedonica Gris. var. lilascens Panc, Elem. Fl. Bulg. 196 (1883)

Publication:

Pancic, J.: Gradja za Floru Knezevine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.