Jurinea subhastata Panc 1884

Prethodni Naredni

 

 

 

 

Jurinea subhastata Panc 1884

= Jurinea mollis (L.) Rchb. subsp. subhastata (Panc) Diklić et Nikolić 1981

= J. bipinata Adamovic 1903

Taxon full name:

Jurinea subhastata Panc, Fl. Princ. Serb., Addit. 169 (1884)

Publication:

Pancic, J.: Dodatak Flori Knezevine Srbije od Dr-a Josifa Pancica - Additamenta ad Floram Principatus Serbiae. - Izdanje Kraljevske srpske državne štamparije, Beograd, 1884, 253 str.

Locus classicus: Djerdapska klisura, Mali Štrbac (Pancic 1884: 169)

Description: In preparation.

General distribution:In preparation.

Distribution in Serbia: Djerdap gorge (Mali Štrbac).

Habitat: In preparation.