Filago germanica L. var. flavescens Panc 1883

= Filago germanica L. var. lutescens (Jord.) Fiori

Taxon full name:

Filago germanica L. var. flavescens Panc, Elem. Fl. Bulg. 198 (1883)

Publication:

Pancic, J.: Gradja za Floru Knezevine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.