Cardamine amethysthea Panc 1886

= Cardamine rivularis Schur 1853

Taxon full name:

Cardamine amethysthea Panc., Nov. Elem. Fl. Princip. Bulg. 118 (1886)

Publication:

Pancic, J.: Nova Gradja za Floru Knezevine Bugarske od d-ra J. Pancica. - Glasnik Srpskoga Učenog Društva, Beograd, 1886, knjiga 66, str. 103-146.