Barbarea rivularis Panc 1883

= Barbarea balcana (Panc) Panc 1888

Taxon full name:

Barbarea rivularis Panc., Elem. Fl. Bulg. 174 (1883), non Martin-Donos.

Publication:

Pancic, J.: Gradja za Floru Knezevine Bugarske. - Glasnik Srpskog učenog društva, Beograd,1883, knjiga 53, str. 161-231.